Produktdetaljer

Beskrivning

Filter med låg sorptionskapacitet – klass 1 Användningsområden Organiska gaser och ångor med kokpunkt över 65 ° C, oorganiska gaser och ångor, sura gaser och ångor, partiklar och ozon.