Produktdetaljer

Beskrivning

Filter med låg sorptionskapacitet – klass 1. Användningsområden: Organiska gaser och ångor med kokpunkt över 65 ° C, partiklar